Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen i Sjöbo kommun sker i samarbete med Hörby och Höörs kommuner. Vår uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, företag och organisationer.

Kontakt energirådgivare

Det går bra att ringa eller mejla för att boka en tid för en rådgivning. Rådgivaren svarar också på frågor direkt i mån av tid.
0415-37 83 03
E-post energirådgivare

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen får ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Energikontorets arbete riktar sig till länets samtliga invånare och organisationer, om än i olika form. Samarbete med kommuner och större företag sker i regel via direktkontakt, medan privatpersoner och hushåll främst bearbetas genom de kommunala energirådgivarna och olika former av kampanjer.

Energikontoret samarbetar även med aktörer i andra länder.

Energikontoret i Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.

Energirådgivarna i Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med energieffektivisering
Äger du en villa och vill göra en energikalkyl eller är företagare och vill energieffektivisera i ditt företag? På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om belysning eller ta del av tester på allt från kaminer till värmepumpar.

Solceller
Läs mer om vilka som kan söka stöd för att installera solceller eller ta del av Energimyndighetens tester på solceller.

Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Svensk solenergis hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan listat den energirådgivning som finns för dig

Som privatperson kan du få kostnadsfri rådgivning. Så länge pandemin pågår sker rådgivning på distans till exempel via telefon eller Skype. Kortare frågor kan besvaras via e-post. Det går bra att mejla eller ringa för att boka en tid för rådgivning. Rådgivaren svarar också på frågor direkt i mån av tid.

Små och medelstora företag samt organisationer kan också få hjälp med energirådgivning. Den kostnadsfria energirådgivningen kan vara ett första steg att bli medveten om onödig energianvändning, ge tips om möjlighet att använda bättre teknik eller ett ändrat beteende som kan spara energi.

I mån av tid kan energirådgivaren hålla föredrag inom ämnet energi. Ta kontakt med rådgivaren i god tid och fråga om den möjligheten finns. Det är viktigt att tänka igenom vilket ämne som du vill veta mer om. Det kan till exempel vara uppvärmning, solceller, belysning eller något annat som en förening eller studiecirkel vill veta mer om. Det är också viktigt att veta om det finns möjlighet att visa bilder och om det finns mikrofon i en lokal om det förväntas bli många åhörare. Även föredrag är kostnadsfritt för arrangören.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Möjligheten att kunna använda skattereduktionen beror på hur mycket skatt man har betalat in och vilka andra avdrag man har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kan användas publikt och till företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter eller föreningar.

Bidraget kan sökas av företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsförening och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om exempelvis laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstöd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024