Bostäder i Blentarp.

Blentarp. Foto Per Nyström

Bo i Sjöbo kommun

I Sjöbo kommun finns ett omväxlande och spännande landskap.
Kommunen sträcker sig över ett område på cirka 500 kvadratkilometer, och här finns bördiga slätter, vidsträckta skogsområden med vilda djur, våtmarker med sällsynta växter, vackra slott, stora strövområden och en golfbana i skogsmiljö.

Gå direkt till:


Vi är cirka 19 000 personer som bor i Sjöbo kommun, och det bor ungefär lika många i tätorterna som på landsbygden. Sjöbo tätort ligger mitt i kommunen med cirka 40 minuter till Malmö, cirka 35 minuter till Lund, cirka 25 minuter till Ystad och cirka 1 timme till Köpenhamn. Tätorten Blentarp ligger i västra delen av kommunen, Lövestad i öster och Vollsjö och Bjärsjölagård i norr.

I Sjöbo kommun kan vi erbjuda fribyggartomter i ett flertal attraktiva boendemiljöer, barnomsorg, skola, rik fritid med jakt, fiske, kultur, föreningsliv och idrott. Vi har ett nära samarbete med våra invånare genom bland annat bygderåd, ungdomsråd och folkhälsoråd. Vi arbetar för att näringslivsklimatet ska bli ännu bättre eftersom det ska vara lätt att vara företagare i vår kommun. Vi uppmuntrar entreprenörskap i skolan och samarbete över kommungränserna.

Vi kan erbjuda väl utbyggd samhällsservice med närhet till hälso- och sjukvård. Vi har bra kommunikationer med regiontrafik och nära till tåg och flygplatser. Bredband via fiber finns i och kring de flesta av tätorterna.

I eller nära Sjöbo kommun finns goda vidareutbildningsmöjligheter vid gymnasieskolor och folkhögskolor samt Öresundsregionens universitet och högskolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021