Vitsippor

Hållbarhet, miljö och natur

Ett omväxlande naturlandskap med artrika betesmarker, strövvänliga bok- och ekskogar, ett omfattande djurliv, sjöar och vattendrag att bada och fiska i. Det är vår livsmiljö i Sjöbo kommun och något vi ofta tar för givet. Samtidigt är det dessa värden som gör kommunen attraktiv. Att stärka och säkra dessa värden för framtiden är en viktig del i kommunens hållbarhets-och miljöarbete.

I Sjöbo kommun arbetar vi med hållbarhet-, miljö- och naturfrågor på många olika sätt. Arbetet sker inom vår egen verksamhet men även i samverkan med medborgare, näringsliv, ideella organisationer, andra kommuner och övriga externa aktörer genom exempelvis tillsyn och fysisk planering.

På dessa sidor kan du läsa om hur kommunen arbetar med strategiska frågor kopplat till natur, miljö, hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling.

Undersidor till hållbarhet, miljö och natur

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2023