Miljö och hälsoskydd

Avgiftstaxa Miljöbalkstillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för sin handläggning enligt miljöbalken enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit (Kf §14/2020).

Fastställd timavgift är för närvarande är 1087 kr/timme.Gällande taxa finner du under rubriken relaterade länkar.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I de lokala föreskrifterna finns Sjöbo kommuns bestämmelser kring bland annat eldning, djur i detaljplanerat område och regler kring värmepumpar.
Ta del av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna här.

Undersidor miljö och hälsoskydd

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2022