Miljö och hälsoskydd

Avgiftstaxa Miljöbalkstillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för sin handläggning enligt miljöbalken enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit (Kf §14/2020).

Fastställd timavgift är för närvarande är 1062 kr/timme.Gällande taxa finner du under rubriken relaterade länkar.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I de lokala föreskrifterna finns Sjöbo kommuns bestämmelser kring bland annat eldning, djur i detaljplanerat område och regler kring värmepumpar.
Ta del av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna här.

Miljöenhetens enkät

Vi på miljöenheten vill erbjuda dig så god service som möjligt och dina åsikter hjälper oss att bli bättre. Vi uppskattar om du vill besvara vår enkät.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson