Miljö och hälsoskydd

Sjöbo kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn riktar sig till olika verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte är det men som faller under lagens krav.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för sin handläggning enligt miljöbalken enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit (Kf §121/2022).

Fastställd timavgift är för närvarande är 1152 kr/timme.Gällande taxa finner du under rubriken relaterade länkar.

I de lokala föreskrifterna finns Sjöbo kommuns bestämmelser kring bland annat eldning, djur i detaljplanerat område och regler kring värmepumpar. Du kan läsa mer om detta i dokumentet nedan.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undersidor miljö och hälsoskydd

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2023