Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut; från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Ansök i god tid

Om du behöver ansöka om bygglov, tänk då på att ansöka i god tid. Vi har normalt en tidsfrist på 10 veckor på oss att handlägga ett bygglovsärende. Dessa 10 veckor startar först då vi har fått in kompletta handlingar från dig.

Om ärendet behöver utredas får tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Tidsfristerna i ditt ärende framgår av det "Mottagningsbevis" som vi skickar när en komplett ansökan kommit in från dig.

Här får du informatin om hur du ansöker om bygglov och vad din anmälan behöver innehålla.

Bygglov och anmälanöppnas i nytt fönster

I Sjöbo kommun finns kommunala tomter för en- och tvåbostadshus samt verksamheter till försäljning. Är du privatperson och intresserad av bygga bostad i Sjöbo kommun är du välkommen att göra en intresseanmälan.

Lediga tomter i Sjöbo kommunöppnas i nytt fönster

I e-tjänsten för bygglov kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Du kan ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd.

E-tjänster byggärendenöppnas i nytt fönster

Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst. Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta.

Detaljplaner i Sjöbo kommunöppnas i nytt fönster

Här hittar du avgifter för bygglov och anmälan, samt planavgifter. Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Avgifter och taxoröppnas i nytt fönster

Här hittar du våra blanketter för nedladdning.

Blanketteröppnas i nytt fönster

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

   

  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022