Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna kan du läsa hur hela byggprocessen går till; från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga eller begära planbesked, till att du fått ett slutbesked.

Har du en fastighet du vill utveckla? Till exempel genom att bygga en- eller flerbostadshus, stycka av i flera fastigheter eller öppna upp för andra användningsområden?

Genom en tidig dialog hjälper vi på stadsbyggnadsförvaltningen dig gärna att bolla idéer, få klarhet i förutsättningar och se möjligheter. Helt enkelt hjälp och vägledning i de processer och steg som behöver tas för att förverkliga dina tankar.

Vad innebär en tidig dialog?

Du kontaktar oss, gärna så tidigt i processen som möjligt. Du presenterar din idé kort och vi sätter därefter upp en tid för ett möte, på plats på fastigheten, digitalt eller hos oss.

Vad behöver du ha med dig?

Du behöver bara en tanke, en idé och inte en färdig lösning eller skisser. Ju tidigare i processen du kontaktar oss, desto mer användning har du av den tidiga dialogen och den information du kan få från oss.

Vem kan delta?

Du som har en idé för en specifik fastighet, en eventuellt tilltänkt arkitekt, framtida verksamhet som ska finnas på platsen om det är applicerbart i ditt fall, etc. Från oss deltar tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen till exempel planarkitekt, bygglovhandläggare. Vid behov kan vi även koppla på tjänstepersoner inom miljö, trafik, tillgänglighet och avfall.

Vem beslutar?

I den tidiga dialogen finns inga beslut utan endast vägledning och information fram till exempelvis en planförfrågan eller ett bygglovsärende. I dessa ärenden avgörs besluten av samhällsbyggnadsnämnden.

Vem kontaktar jag?

Kontakta bygglovsenheten på telefon 0416 - 27177 (telefontider: måndag till onsdag 10:00-12:00), eller skicka ett mejl till bygglov@sjobo.se

Läs mer om att bygga i Sjöbo i vår vägledning:

Bygga i Sjöbo , 1.6 MB.

Här får du information om hur du ansöker om bygglov och vad din anmälan behöver innehålla.

Ansök i god tid

Om du behöver ansöka om bygglov, tänk då på att ansöka i god tid. Vi har normalt en tidsfrist på 10 veckor på oss att handlägga ett bygglovsärende. Dessa 10 veckor startar först då vi har fått in kompletta handlingar från dig.

Om ärendet behöver utredas får tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Tidsfristerna i ditt ärende framgår av det "Mottagningsbevis" som vi skickar när en komplett ansökan kommit in från dig.

Bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster.

I Sjöbo kommun finns kommunala tomter för en- och tvåbostadshus samt verksamheter till försäljning. Är du privatperson och intresserad av bygga bostad i Sjöbo kommun är du välkommen att göra en intresseanmälan.

Lediga tomter i Sjöbo kommun Öppnas i nytt fönster.

Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst. Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta.

Detaljplaner i Sjöbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du avgifter för bygglov och anmälan, samt planavgifter. Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Avgifter och taxor , 374.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

   

  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024