Nedskräpning

Foto på plastflaska som ligger på gräs

Vår unikt vackra natur är något vi alla ska vara rädda om. I städat skick gör den sig absolut bäst, och tillsammans hjälps vi åt att se till att den hålls ren och fin.

Både i naturen och inom bebyggda områden är det förbjudet att skräpa ner med exempelvis plåt, glas, papper, plast, sopor, skrotbilar etc. Förbudet regleras i 15 kap 26 § miljöbalken som lyder:
"Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser kring hur fastigheter/tomter ska underhållas. Tomter ska skötas och underhållas så att de inte orsakar olägenhet för omgivningen och trafiken.

Håll Sverige rent bedriver flera kampanjer för en renare miljö, du kan läsa mer på deras hemsida.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022