Ungdomstjänst

Genom ungdomstjänst kan den unge ta ansvar för sina gärningar och få nya erfarenheter av vuxenvärld och arbetsliv.

Ungdomar 15-20 år, som begår brott, kan dömas av tingsrätten till oavlönat arbete, lägst 20 och högst 150 timmar. Det finns en handledare på arbetsplatsen som kan vara ett stöd och förebild för den unge. Ungdomstjänsten utförs efter skoltid ett visst antal timmar varje vecka.

Råd och stödenheten svarar för placeringen på arbetsplatsen samt stödjer och följer upp insatsen. Familjeförvaltningens myndighetsenhet utreder förslag om åtgärden och ansvarar för att rapportering sker till tingsrätten.
Vid frågor i enskilda ärenden hänvisas till Familjeförvaltningens expedition på telefon 0416- 271 85.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Sidan publicerad av: Rasmus Anderberg