Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du ett omfattande rörelsehinder kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Vad är parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder?

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet kan även innebära förlängda parkeringstider. Det kan även gälla på privat mark såsom butiksparkeringar, p-garage eller stormarknader, om fastighetsägaren så medger.

Vem kan få parkeringstillstånd?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon krävs särskilda skäl. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelbundet behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Bedömning

Bedömningen av västentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionsnedsättningars påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Ett aktuellt läkarintyg i ansökningshandlingarna ska styrka sjukdomsbilden och dess påverkan.

Ansökan

Blankett: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd