Stöd, hälsa och trygghet

Anpassad grundskola erbjuder en verksamhet där alla trivs och möts med respekt. Vi strävar efter att lärandet ska vara lustfyllt och väcka nyfikenhet.

Vision för anpassad grundskola

Vi ska alla utvecklas genom att utmanas på olika sätt och erbjuda en verksamhet där alla trivs och bemöts med respekt. Samverkan över gränserna. Vi strävar efter att lärandet ska vara lustfyllt och väcka nyfikenhet. Känslan av sammanhang (KASAM) och lära för livet. Förstå vikten av en god hälsa samt digitaliseringens påverkan i samhället.

Våra långsiktiga mål

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande dem okratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Läroplan för grundsärskolan 2011).

Du kan läsa om vårt arbete i vår lokala elevhälsoplan.
Grundsärskolans elevhälsoplan , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskolans långsiktiga mål är att ständigt arbeta för att ingen elev blir utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling i verksamheten.

Arbete för trygghet och trivsel

Läs mer om vårt arbete för trygghet och trivsel i vår verksamhet.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling , 285.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling (enklare version med bildstöd) , 338 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Utbildning och barnomsorg