Elevstöd

Elevstöd är en del av elevhälsan. I Sjöbo kommun består den av ett mobilt skolteam och hörselpedagog.

Mobila skolteamet består av pedagog och socialpedagog som arbetar utifrån en skolansökan. Teamet arbetar mot grundskolan med ambitionen att skapa förutsättningar för en fungerande skolsituation och detta görs i samarbete med elev, vårdnadshavare, pedagoger och andra aktuella professioner.

Hörselpedagog är en resurs som främst arbetar med att skapa en god lärmiljö för våra elever med hörselnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024
Utbildning och barnomsorg