Metoder och arbetssätt

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Sjöbo kommun arbetar efter väl dokumenterande metoder och arbetssätt.

Skolhälsovårdens basprogram

Skolsköterskan följer ett basprogram för hälsoundersökningar/hälsobesök och vaccinationer i sitt arbete som erbjuds alla elever.

Årskurs

Insats

Förskoleklass

Hälsosamtal samt längd-, vikt-, syn och hörselkontroll.

Åk 2

Längd- och viktkontroll. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Åk 4

Hälsosamtal samt längd-, vikt- och ryggkontroll.

Åk 5

Pubertetsgrupp tillsammans med skolkurator. Erbjudande om vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Åk 7

Hälsosamtal/hälsobesök. Längd-, vikt- och ryggkontroll.

Åk 8

Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Åk 1 gymnasiet

Hälsosamtal/hälsobesök. Längd-, vikt- och ryggkontroll.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024
Utbildning och barnomsorg