Frualid

Frualid

Enskilt vatten och avlopp

Du som fastighetsägare ansvarar själv för ditt enskilda vatten och avlopp.
Det krävs tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp.

Fastighetsköp
Planerar du att köpa fastighet med egen vatten- och avloppsanläggning i Sjöbo
kommun bör du kontakta miljöenheten innan du slutgiltigt bestämmer dig för
köpet. Vi kan i de flesta fall lämna uppgifter om hur fastighetens avlopp är
utfört och ifall det uppfyller gällande krav.

Miljöenhetens enkät
Vi på miljöenheten vill erbjuda dig så god service som möjligt och dina
åsikter hjälper oss att bli bättre. Vi uppskattar om du vill besvara vår enkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö