Individuell plan

Personer som beviljats någon eller några av de tio insatserna enligt LSS, ska erbjudas en individuell plan.

En individuell plan beskriver planerad och beviljad hjälp. Planen ska formuleras vid ett möte mellan personen med funktionsnedsättning och de personer som han eller hon vill ska vara med.

Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Önskemål från personen med funktionsnedsättning är utgångspunkt för den individuella planen. En plan kan omfatta flera insatser.

Information till dig som vill ha en individuell plan:

  • Du bestämmer själv vilka som ska vara med när din individuella plan skrivs.
  • Vid mötet bestämmer du vad vi ska prata om i din beviljade och planerade hjälp.
  • Till mötet kan du bjuda in personer som är viktiga för dig. De får veta att det är din individuella plan och att den handlar om dina önskemål.
  • Du väljer själv om du själv eller någon annan ska hålla i mötet.
  • Du bestämmer vem som ska skriva din individuella plan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019