Vuxenutbildningen

Bild av gröna studiehallen

Bild av gröna studiehallen

Sjöbo kommuns vuxenutbildning ligger på Verkstadsgatan 2A i Sjöbo. På adressen finns två seperata byggnader. Administrationen och kommunens studie-och yrkesvägledare har ingång från parkeringen medan utbildningslokalerna har ingång bredvid matsalen.
Lärlingsutbildningen finns i lokaler på Verkstadsgatan 5.

Svenska för Invandrare, Komvux som anpassad utbildning, Yrkesförarutbildning samt Lärlingsutbildning finns i egen regi med egna lärare, medan vi köper grundläggande och gymnasiekurser via Hermods.

Hermodskurserna läses flexibelt; via lärplattformen Novo samt med möjlighet till handledning på plats. Vi har handledare som stöttar och hjälper våra elever i de flesta kurser.

Vi kan erbjuda våra elever handledning på plats. Boka tid hos Zarieta Jusopova på zarieta.jusopova@sjobo.se eller på tel. 0416-274 64.


Har du läst dina kurser i Novo (Hermods) gäller nedan:

Betygsdokument för kurser som har betygsdatum 2022-01-01 eller senare, kontakta Hermods betygsavdelning på betyg@hermods.se.

Betygsdokument för kurser som har betygsdatum 2021-12-31 eller tidigare, kontakta vår administration på komvux@sjobo.se eller tel. 0416-270 21.

Har du INTE läst dina kurser i Novo, kontakta vår administration på komvux@sjobo.se eller tel. 0416-270 21.

Ansökan om studiemedel görs till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Mer detaljerad information om de nya reglerna för studiemedel finns på CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:s webbplats samt hos vår studie-och yrkesvägledare.

Är du mellan 25 och 60 år, arbetssökande och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 sammanhängande månader, kort eller ingen tidigare utbildning, har inte haft studiestöd de senaste tre åren och planerar att studera? Då kan du vara berättigad till studiestartsstöd. Du kan läsa mer om studiestartsstöd här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta sedan någon av våra studie-och yrkesvägledare för hjälp med ansökan.

Nytt från 1 oktober 2022 är att CSN inför ett Omställningsstudiestöd, för dig mitt i arbetslivet. Detta är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Läs mer här: Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet - CSN Länk till annan webbplats.

Vid sjukdom ska detta anmälas till Försäkringskassan från och med dag 1. Vid vård av barn ska detta anmälas till CSN. Detta är viktigt eftersom CSN då har möjlighet att förlänga din studieperiod. CSN Direkt telefon: 0771-276 000.

Om du vill höja ett betyg i en kurs kan du göra en prövning. En prövning innebär att du gör en så kallad examination och blir bedömd på kursens alla moment. En prövning kostar 500 kronor och ska betalas in till Sjöbo kommun innan prövningen äger rum.

Vi erbjuder inte prövning i de kurser som innehåller praktik. Detta eftersom det kräver annan kompentens än den vi har. Prövning i delar av kurs är heller inte något vi erbjuder.

Våra prövningsdatum är:
2023-09-29
2023-11-01
2024-03-22
2024-05-17

Vi kommer inte att kunna erbjuda prövning vid fler datum än dessa!

Fyll i vår prövningsansökan (PDF-dokument, 23 kB) , 119.6 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka den till oss. Vi behöver ha in ansökan och inbetalningen senast 3 veckor innan prövningsdatumet. Vi kontaktar dig när prövningsavgiften är inbetald och ger dig mer information. Kontakta någon av våra studie-och yrkesvägledare om du har frågor.

Validering innebär att man har den kunskap som behövs för att få betyg i kursen. Denna kunskap kan du ha fått på olika sätt, till exempel genom arbete.

I samråd med våra studie-och yrkesvägledare eller lärare kommer du fram till vilken kurs som är möjlig att validera och i vilka former detta ska ske. Validering kan avslutas med en prövning som är kostnadsfri för den som bor i Sjöbo kommun.

Efter valideringen skickas betyget till dig.

Obligatoriska Nationella prov ingår i kurserna Svenska 1, Svenska som andra språk 1, Svenska 3, Svenska som andra språk 3, Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1a-c, Matematik 2a-c, Matematik 3b-c och Matematik 4.

På Vuxenutbildningen i Sjöbo gör man den skriftliga delen på plats hos oss. Provet ska genomföras cirka 2 veckor innan den muntliga examinationen i kursen sker. Den muntliga delen görs på Vuxenutbildningen i Ystad.

Bokning av tid för provskrivning görs till Zarieta Jusopova på mail zarieta.jusopova@sjobo.se eller tel. 0416-274 64. Information om den muntliga examinationen får du när du gör den skriftliga delen.

Vi skickar in alla betyg digitalt till Antagningen/UHR. Om du inte hittar ditt betyg på Antagningen, kontakta Jessica på expeditionen
jessica.malmborg@sjobo.se
tel. 0416-270 21

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023