Elever som planerar tillsammans

Att söka till gymnasieskolan

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val inom Skåne och västra Blekinge.

Behörighet

För att vara behörig sökande till ett Yrkesprogram krävs att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Till ett Högskoleförberedande program krävs att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.Väljer du Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen. Väljer du Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Introduktionsprogram

För dig som inte är behörig sökande till ett nationellt program finns möjlighet att läsa något av de fem introduktionsprogram som erbjuds. Till de olika introduktionsprogrammen krävs olika behörighet.

Ansökan

Du söker till gymnasieskolan via webbtjänsten skanegy.
Där kan du också läsa mer om ansökan till gymnasiet.
Ansökan och information gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla elever som går i årskurs 9 tilldelas ett personligt lösenord via sin studie- och yrkesvägledare. Övriga sökande kan registrera sig hos Gymnasieantagningen för att få ett lösenord.

Ansökningskoder till Malenagymnasiet

Bygg- och Anläggningsprogrammet, med inriktning Anläggningsfordon = BA-MAG-K

Fordon- och transportprogrammet, med inriktning Transport = FT-MAG-K

Yrkesintroduktion

Bygg- och Anläggningsprogrammet, med inriktning Anläggningsfordon =IMYBA-MAG-K
Fordon- och transportprogrammet, med inriktning Transport = IMYFT-MAG-K

Programinriktat val

Bygg- och Anläggningsprogrammet, med inriktning Anläggningsfordon =IMVBA-MAG-K
Fordon- och transportprogrammet, med inriktning Transport = IMVFT-MAG-K

Individuellt alternativ = IMA-MAG-K

Språkintroduktion = IMS-MAG-K

Våran kommunkod är 1265.

Meritvärde

Ett meritvärde räknas ut utifrån slutbetyg i årskurs 9.
Betyg enligt den nya sexgradiga skalan merivärderas enligt följande:
A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sjöbo Utbildningscentrum