Här återvinner du ditt avfall

Det finns olika platser där du lämnar ditt sorterade avfall till återvinning. Här finns öppettider och adresser till återvinningscentralen och återvinningsstationerna.

Det som inte ingår i sophämtningsabonnemanget kan du lämna in på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationer och för småelektronik finns Samlaren - insamling i butik. Textilinsamling finns via återvinningsstationerna.

Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för privatpersoner på sina återvinningscentraler. Mer information om hur det påverkar dig

I Sjöbo finns återvinningscentralen på Returvägen 5.

Återvinningscentralen är en större bemannad anläggning med särskilda öppettider när du som privatperson kan lämna sorterat grovavfall, t.ex. grov- och trädgårdsavfall, batterier, elektronikavfall, möbler, cyklar, mm.

Det är SYSAV som driver anläggningen i Sjöbo.

På återvinningsstationerna kan du lämna återvinningsbara förpackningar (glas, papper, metall, plast m.m.) och tidningar.

Det är Förpacknings- och TidningsInsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Nya insamlingsplatser för dina tidningar från de, 1 januari 2023

Har du klagomål eller synpunkter på tömning och städning kan du kontakta Förpacknings- och TidningsInsamlingen på telefon: 0200-88 03 11.

Inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt.
Det löses inte upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet får endast vara obetydligt.
Ska du göra utfyllnad eller ett upplag? Då kan du vara skyldig att göra en anmälan om detta till Samhällsbyggnadsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2023