Här återvinner du ditt avfall

Det finns olika platser där du lämnar ditt sorterade avfall till återvinning. Här finns öppettider och adresser till återvinningscentralen och återvinningsstationerna.

Det som inte ingår i sophämtningsabonnemanget kan du lämna in på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationer och för småelektronik finns Samlaren - insamling i butik. Textilinsamling finns via återvinningsstationerna.

I Sjöbo finns återvinningscentralen på Returvägen 5.

Återvinningscentralen är en större bemannad anläggning med särskilda öppettider när du som privatperson kan lämna sorterat grovavfall, t.ex. grov- och trädgårdsavfall, batterier, elektronikavfall, möbler, cyklar, mm.

Du som privatperson har 26 kostnadsfria besök på återvinningscentralen Mer information om kostnadsfria besök

Det är SYSAV som driver anläggningen i Sjöbo.

På återvinningsstationerna kan du lämna återvinningsbara förpackningar (glas, papper, metall, plast m.m.) och tidningar.

Från och med den 1 januari 2024 har kommunen tagit över driften av återvinningstationerna.

Du gör din felanmälan om till exempel kärlen behöver tömmas eller området städas till Sjöbo kommun istället för till FTI.
Felanmälan sker via vårt felanmälanssystem.

Inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt.
Det löses inte upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet får endast vara obetydligt.
Ska du göra utfyllnad eller ett upplag? Då kan du vara skyldig att göra en anmälan om detta till Samhällsbyggnadsnämnden.

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Exempel på verksamheter där förpackningsavfall uppstår är restauranger, sjukhus, butiker, kontor, byggföretag och från offentliga tillställningar utomhus.
Mottagningsplats i Skåne är:
Stena Recycling, Industrigatan 3, 273 35 Tomelilla.
Öppettider: vardagar 7.00-12.00, 12.30-16.00.
Tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.
Mer information för verksamheter och förpackningsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024