Kompostering

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Kompostbehållare för matavfall ska vara säkra mot skadedjur och det ska finnas plats på fastigheten att ta hand kompostjorden. Ska du kompostera animaliskt hushållsavfall inkl. benrester så krävs det en isolerad varmkompost.

Om du komposterar allt matavfall från hushållet (matrester, benrester, räkskal, potatisskal, kaffesump mm), och har anmält det, kan du ansöka om att få hämtning av restavfall en gång per månad istället för två.

Om du får ett komposteringsabonnemang byts flerfackskärlen ut mot ett restavfallskärl på 190 liter som hämtas en gång i månaden. Du är då skyldiga att sortera förpackningar, tidningar, glas, med mera och köra det till en återvinningsstation.
Mer information om källsortering finns på Sysavs hemsida Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2022