Trädgårdsabonnemang

Visste du att genom att återvinna trädgårdsavfall tillvaratas näringen från det ursprungliga materialet och ett kretslopp skapas?
Av trädgårdsavfall görs kompostjord och planteringsjord. Du kan köpa plantjord i säck på SYSAV:s återvinningscentraler.

Du kan teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.
Hämtning sker var 14:e dag under perioden mars - november. I abonnemanget ingår kärl och tömning av kärlet 18 ggr/år. För priser se gällande taxa , 654.1 kB..

Hör av dig till kundtjänst, om du vill teckna ett abonnemang eller om du har frågor.


Invasiva främmande arter

Vissa främmande arter kan bli invasiva och orsaka ekonomiska kostnader, skador på människors hälsa eller på biologisk mångfald. Tänk på att du inte får slänga avfall från invasiva främmande arter i trädgårdskärlet. I länken nedan hittar du mer information om främmande invasiva arter och hur du kan hjälpa till att bekämpa dessa.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2023