Trädgårdsabonnemang

Visste du att genom att återvinna trädgårdsavfall tillvaratas näringen från det ursprungliga materialet och ett kretslopp skapas?
Av trädgårdsavfall görs kompostjord och planteringsjord. Du kan köpa plantjord i säck på SYSAV:s återvinningscentraler.

Du kan teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.
Trädgårdskärlen börjar tömmas vecka 12 för de som har hämtning jämna veckor och vecka 13 för de som har hämtning udda veckor.

Hämtning sker var 14:e dag under perioden mars - november. I abonnemanget ingår kärl och tömning av kärlet 18 ggr/år.

Årsavgiften för 2020 är:

  • 190 liters kärl 836 kr inklusive moms
  • 370 liters kärl 1264 kr inklusive moms

Hör av dig till kundtjänst, om du vill teckna ett abonnemang eller om du har frågor.


Invasiva främmande arter

Vissa främmande arter kan bli invasiva och orsaka ekonomiska kostnader, skador på människors hälsa eller på biologisk mångfald. Tänk på att du inte får slänga avfall från invasiva främmande arter i trädgårdskärlet. I länken nedan hittar du mer information om främmande invasiva arter och hur du kan hjälpa till att bekämpa dessa.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö