Flygande storkar

Foto: Sven Persson, svenpersson.se

Biosfärområde Storkriket

Biosfärområdet Storkriket (tidigare Vombsjösänkan) är ett område som ur många aspekter är unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området och jordbruket i Storkriket försörjer en stor mängd människor. Storkriket täcker hela Sjöbo kommun, stora delar av Lunds kommun och en bit in i Eslövs kommun.

Kan bli Sveriges åttonde biosfärområde

Arbetet med att förverkliga biosfärområdet har pågått sen 2008. En förstudie gjordes 2017-2019 och hösten 2020 godkändes området som kandidatur, som pågår mellan 2021-2024. Under denna period ska området fungera som ett biosfärområde och visa att man kan leva upp till de kriterier som ställs av Unesco. Hösten 2025 tar Unesco ett beslut om att utnämna Storkriket till biosfärområdet.

Storkriket har stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort.

Hälsa på i Storkriket

Här finns allt du behöver veta - kartor, remissvar, Unescoansökan, arrangemang och mer.
Biosfärområde Storkrikets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Storkriket på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Storkriket på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är ett biosfärområde

Ordet biosfär syftar till det tunna skikt av vatten, luft och levande organismer som omger vår planet. Människan ingår i och är helt beroende av biosfären. När vi inte nyttjar dess system och resurser på ett hållbart sätt uppstår problem.

Biosfärområden utses världen över för att visa platser där ekologiska resurser kan brukas utan att förbrukas – och för att skapa platser där metoder för hållbar utveckling för både människa och miljö kan utvecklas och testas. Biosfärområdena är menade att leda arbetet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Varje biosfärområde är unikt och har sina fokusområden.

Unesco, som är FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, väljer ut biosfärområden i världen som visar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Grunden för urvalet – en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – bygger på lokalt engagemang och förankring.
Det här är ett biosfärområde, Biosfärprogrammet Sverige förklarar i en film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2017‐2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett Unesco biosfärområde som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbo kommun. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB), med mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. Det viktigaste verktyget för programmet är att inrätta biosfärområden som ska vara pilotområden, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med naturvärdena i fokus.

Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel från Miljövårdsfonden och av de medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.
Förstudie om biosfärområde Storkriket (Vombsjösänkan) , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024