Flygande storkar

Foto: Sven Persson, svenpersson.se

Biosfärområde Storkriket

Biosfärområdet Storkriket (tidigare Vombsjösänkan) är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Därför är Storkriket ett tänkbart biosfärområde.

Aktuellt

Storkriket blir kandidatur till biosfärområde! Nationella Biosfärkommittén beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.

Information om Nationella Biosfärkommitténs beviljan

Storkriket har stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort.

Förstudie

Under 2017‐2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett Unesco biosfärområde som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbo kommun. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB), med mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. Det viktigaste verktyget för programmet är att inrätta biosfärområden som ska vara pilotområden, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med naturvärdena i fokus.

Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel från Miljövårdsfonden och av de medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.

Mer information om Storkriket

Förstudie om biosfärområde Storkriket (Vombsjösänkan) , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Storkrikets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storkriket på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram: storkriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett biosfärområde? Biosfärprogrammet Sverige förklarar i en film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela med dig i vår kartfunktion!

 Interaktiv karta där intressenter kan märka ut platser i kartan och beskriva dem i ord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   

Region Skåne logo

Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel frånMiljövårdsfonden och av de medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2022