Rapportera för att förhindra spridning av invasiva arter

Har du stött på en främmande invasiv art i naturen? Rapportera!
Att ta bort invasiva växter direkt när de hittas hindrar arterna från att spridas. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids. Har du sett en invasiv art i naturen kan du rapportera via två olika alternativ.

Alternativ 1 – förenklad inrapportering

Enklast rapporterar du på invasivaarter.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade; Blomsterlupin, Parkslide, Sjögull och Vresros

Alternativ 2 – Artfakta

artfakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du rapportera alla arter som finns i Sverige inklusive alla invasiva främmande arter. (Du behöver registrera dig som användare).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2022