Rapportera för att förhindra spridning av invasiva arter

Har du stött på en främmande invasiv art i naturen? Rapportera! Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Rapportera till artdatabanken

På Artdatabankens hemsida för invasiva arter kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista . Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade; Blomsterlupin, Parkslide, Sjögull och Vresros

Rapportera till artdatabanken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2023