Lokala miljömål

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar inom miljö och hållbarhet som vi står inför. Genom att ta fram lokala miljömål blir detta arbete tydligt och förankrat.

Det miljöstrategiska arbetet och lokala miljömål fokuserar främst på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet men har en stark koppling till arbetet med exempelvis folkhälsa och översiktplan. Agenda 2030, de nationella miljömålen och det regionala arbetet med miljömål är utgångspunkter för arbetet. Läs mer om detta via de relaterade länkarna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022