Lokala miljömål

Det miljöstrategiska arbetet i Sjöbo kommun handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden som finns – men också de utmaningar inom miljö och hållbarhet som vi står inför. Genom att ta fram lokala miljömål blir detta arbete tydligt och förankrat.

Det miljöstrategiska arbetet och de lokala miljömålen fokuserar främst på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet, men har också en stark koppling till arbetet med exempelvis folkhälsa och översiktplan. Agenda 2030, de nationella miljömålen och det regionala arbetet med miljömål är utgångspunkter för arbetet.

Här kan du läsa mer om Sjöbo kommuns tolv lokala miljömål, och hur miljöläget ser ut. Du kan också läsa om vilka områden som prioriteras inom de närmsta åren.

Miljömål , 9.9 MB.

Miljöläget , 18.9 MB.

Prioriteringar , 448.8 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2022