Kävlingeåns vattenråd / Vattenrådet för Nybro-, Kabusa- och Tygeån

Vattenråden bildades i syfte att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i en organisation, där medlemmarna i vattenrådet kan samverka i olika frågor.

Kävlingeåns vattenråd

Det geografiska området sträcker sig över hela Kävlingeåns avrinningsområde och där även Krankesjön, Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön, Ellestadssjön samt Marbäckens- och Hofterupsbäckens avrinningsområden.

Några av vattenrådets arbetsuppgifter är att säkerställa och förbättra vattenkvaliteten i de olika vattendragen, initiera olika åtgärder för Kävlingeån vid behov och verka som remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och andra myndigheter.

Medlemmarna består bland annat av kommunerna Sjöbo, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Tomelilla, Sydvatten, olika representanter från areella näringar och markägare. Kävlinge åns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har växt fram ur det avslutade Kävlingeåprojektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenrådet för Nybro-, Kabusa- och Tygeån

Mer information kommer inom kort.

Läs mer på http://www.nybro-kabusa.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020