Tvätta bilen miljövänligt

Foto på en biltvätt

Enligt miljöbalkens hänsynsregler är det ytterst olämpligt att tvätta bilen på platser på gatan eller garageuppfarten där vattnet rinner till dagvattennätet.

Bilschampo och avfettningsmedel innehåller farliga tensider och kemikalier och tvättvattnet från bilen innehåller tungmetaller och andra ämnen som kan skada miljön. Om tvättvattnet når dagvattenbrunnar på gatan rinner det orenat ut i våra hav, sjöar och vattendrag.

Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en "Gör-det-själv-hall" eller i en annan miljögodkänd anläggning. Här finns uppsamlingsbrunnar och oljeavskiljare som tar hand om vattnet och föroreningarna. Om man tvättar bilen någon enstaka gång hemma så bör man göra det på en gräsmatta där föroreningarna till viss del fångas upp.
Tvätta inte bilen på gatan!

Använd helst miljömärkta bilvårdsprodukter som är mer skonsamma mot miljön. Om du vaxar bilen regelbundet behöver du kanske inte ens använda rengöringsmedel eftersom smutsen inte fastnar så lätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022