Försäljning av folköl

Pexels Cottonbro

Innan din verksamhet börjar med försäljning av folköl ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Till anmälan ska ett skriftligt egenkontrollprogram bifogas. Miljöenheten utför sedan tillsyn för att kontrollera att försäljningsställena följer de regler som finns

Det är du som ägare som ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär också att du ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Du är enligt lag skyldig att ha ett program för egenkontroll.

Försäljningsregler i korthet
Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år.

Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om folsköl säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ett tips är att alltid fråga efter legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal.
Nedan hittar du ett urval av regler som berör dig som säljer folköl.

Skylt som informerar om åldersgräns
Det ska finnas en tydlig och synlig skylt eller dekal vid kassan och ute i hyllorna. Skylten ska informera kunderna om åldersgränsen för att få köpa folköl.

Förvaring
Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i lokalen.


Om ditt barn eller någon annan minderårig tillåts köpa folköl på något försäljningsställe, så tar miljöenheten tacksamt emot anmälningar om detta. Likaså om du får tips eller misstankar om att det går att få tag på folköl på annat sätt. Man får lov att göra anonyma anmälningar.

För tillsynen över folköljsförsäljning i detaljhandeln tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift (av kommunfullmäktige fastställd taxa §13/20)

Vad kan miljöenheten göra åt det? Som tillsynsmyndighet har vi (Samhällsbyggnadsnämnden) möjlighet att med lagstiftningen vidta olika åtgärder enligt nedan;

Folköl
Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl leder till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022