Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång per månad i Kommunhusets sessionssal i Sjöbo och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens anslagstavla (finns i både fysisk och digital version). Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Kommunhuset och kommunens bibliotek samt på hemsidan.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (2018 - 2022) av :

A‌ntal mandat per parti

Parti

Mandat

Moderaterna

13

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

3

Socialdemokraterna

8

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet de gröna

1

Sjöbopartiet

2

Sverigedemokraterna

 14

Planerade sammanträden 2018:

28 februari, 4 april, 25 april, 23 maj, 13 juni, 26 september, 24 oktober (nyvalda kf), 28 november, 5 december och 19 december.

Sammanträdena börjar klockan 19.00, med undantag för sammanträdet den 5 december, som börjar klockan 17.00.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin