Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.


Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång per månad i kommunhusets sessionssal i Sjöbo och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens anslagstavla (finns i både fysisk och digital version). Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på kommunhuset och kommunens bibliotek samt på hemsidan.
Digital anslagstavla

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år, räknat från och med den 15 oktober valåret. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (2018 - 2022) av :

A‌ntal mandat per parti

Parti

Mandat

Moderaterna

13

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

3

Socialdemokraterna

8

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet de gröna

1

Sjöbopartiet

2

Sverigedemokraterna

 14

Planerade sammanträden 2022

Du hittar samtliga planerade sammanträden i möteskalendern.
Möteskalender för kommunfullmäktige och nämnderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdena börjar klockan 19.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022