Kommunala företag

En kommun kan överlåta delar av sin verksamhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Sjöbo kommun har följande helägda kommunala bolag:

Sjöbo Elnät AB
Ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun.
Sjöbo elnäts hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AB Sjöbohem
Tillhandahåller bostäder. Tillhandahåller även lokaler för kommunal verksamhet och små företag.
Sjöbohems hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöbo kommun är delägare i följande bolag, ekonomiska föreningar med mera:

Sysav, Sydskånes Avfallsaktiebolag
Svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.
Sysavs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunernas eget försäkringsbolag.
Kommunassurans syds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommuninvest ekonomisk förening
Äger Kommuninvest Sverige AB, som erbjuder kommunerna olika finansieringslösningar.
Kommuninvests hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018