Större informations- och anslagstavla vid torget i Vollsjö, nr 70

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

En större informations- och anslagstavla där föreningar, företag, privatpersoner osv kan ha sitt anslag samt sätta upp egna anslag. En analog facebooksida. Information om vilka föreningar och företag det finns i byn är permanent, samt en plats där dessa kan anslå vad som är på gång nu. Det finns en liten vid ICA, men den är ganska liten och lite för osynlig. Placeringen är nog bra på torget, men lite större och lysande!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022