Leverantörsbank för direktupphandlingar

Du som företagare kan anmäla dig till vår leverantörsbank som hjälper oss på kommunen att hitta rätta leverantörer inför direktupphandlingar.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU) och styrs främst av kommunens Inköps- och upphandlingspolicy. Det finns en fast beloppsgräns för när det är tillåtet att direktupphandla.

Beloppsgräns enligt LOU

2022-02-01 - tillsvidare: 700 000 kr

Om värdet på avtalet understiger 700 000 kr är det tillåtet att direktupphandla. Värdet på det som ska direktupphandlas beräknas på kontraktets fulla värde (eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att utnyttjas).

Val av leverantör inför direktupphandling

När kommunen direktupphandlar tjänster eller varor väljer vi vid vissa tillfällen själva vilka företag vi vänder oss till med offertförfrågningar. Den eller de utvalda leverantörerna får lämna anbud i de fall den upphandlande myndigheten ber om det. Vid direktupphandling finns det inga lagbestämmelser om hur anbuden ska utformas. Anbuden kan alltså vara muntliga eller skriftliga. Ibland annonserar vi också direktupphandlingar, dessa finns under fliken Aktuella upphandlingar.

Ibland är det svårt att hitta leverantörer som har rätt varor eller tjänster att erbjuda oss, därför har vi skapat en leverantörsbank dit alla företagare kan registrera sig. När man registrerar sig i leverantörsbanken är det viktigt att fylla sökord som beskriver och är kopplade till det ni erbjuder. Tänk på att det inte är säkert att den som söker i banken kan er bransch så undvik facktermer, förkortningar och liknande. Lämnade uppgifter kommer att tillgängliggöras för samtliga anställda i kommunen, i form av ett sökbart register.

Registrera dig till leverantörsbankenFör att ert företag ska ha en chans att få några förfrågningar så måste vi veta vad ni sysslar med och kan erbjuda. Skriv ovan in sökord som är kopplade till det ni gör. Tänk på att det inte är säkert att den som söker i banken kan er bransch så undvik facktermer, förkortningar och liknande. Glöm inte att skicka in uppdaterade uppgifter om något ändras.
GDPR * (obligatorisk)
GDPR

Jag är medveten om att Sjöbo kommun sparar mina personuppgifter och hanterar dem i enighet med reglerna i GDPR-förordningen.

Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera leverantörsbanken. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Kommunledningsförvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024