För leverantörer av hemtjänst

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder leverantörer som önskar utföra hemtjänstinsatser att ansöka om att teckna avtal med Sjöbo kommun.

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder leverantörer som önskar utföra hemtjänstinsatser att ansöka om att teckna avtal med Sjöbo kommun. I förfrågningsunderlaget framgår Vård- och omsorgsnämndens krav för att leverantörer ska bli godkända som utförare av hemtjänstinsatser i valfrihetssystemet.

All information om vad ansökan ska innehålla, handläggning samt prövning av ansökan samt beslut om godkännande finns i förfrågningsunderlaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019