Fixartjänst

Fixartjänst innebär att du kan få hjälp med vissa saker som kan vara svåra att själv utföra, exempelvis hjälp med att byta gardiner.
Du som är äldre eller funktionshindrad kan få hjälp genom Sjöbo kommuns fixartjänst. Syftet med fixartjänsten är bland annat att minska antalet fallolyckor. Fixartjänsten är gratis.

Fixar-Lisa kan hjälpa dig med enkla uppgifter i hemmet, så som:

 • Byta batterier
 • Byta glödlampor
 • Byta gardiner/stänger
 • Kolla brandvarnare
 • Fästa upp sladdar
 • Lägga halksäkra mattor i hemmet
 • Spika upp tavlor
 • Sätta upp ljusstakar i fönster till jul/advent

Fixar-Lisa kan inte hjälpa dig med:

 • Elarbeten
 • Vattenarbeten
 • Fönsterputsning eller städning
 • Personlig omvårdnad
 • Trädgårdsarbete
 • Snöskottning
 • Flyttning


"Om du är osäker på vad du kan få hjälp med, ring mig och fråga!"

Ring på vardagar på telefonnummer 0416-272 59
och boka tid.

Besöket av Fixar-Lisa får ta högst 2 timmar.
Fixar-Lisa har en id-handling på sig när hon kommer till dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Omsorg och stöd