Hemtjänst

Hemtjänst kan beviljas personer som behöver personlig omsorg och hjälp med vardagliga sysslor. Stödet är behovsprövat. Omsorgspersonal kan komplettera med det stöd som en person inte själv kan klara av.

Hemtjänst kan vara hjälp med personlig omsorg och serviceuppgifter för skötseln av hemmet. Till omsorg räknas exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp att stiga upp på morgonen och att lägga sig på kvällen, tillsyn, social samvaro och avlösning av anhöriga. Serviceuppgifter innebär att få hjälp med vardagliga sysslor som inköp, tvätt och städning.

Behovet är avgörande för möjlighet till stöd

Hemtjänst är en av de insatser som kan beviljas som stöd i hemmet. Även om behovet av hjälp är stort och spritt över hela dygnet kan kunder med vårt stöd bo kvar hemma i sin invanda miljö, så länge man själv önskar.

Hemtjänst är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs muntligt eller skriftligt till kommunens biståndshandläggare.

Kunden kan välja utförare

Du som är beviljad insats i form av hemtjänst kan välja mellan olika godkända utförare av hemtjänst. Det innebär att kunden kan välja mellan kommunen eller någon annan som kommunen bedömt uppfyller kraven för att få utföra hemtjänstinsatser.
Hemtjänst, godkända utförare

Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att laga mat. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig och med social samvaro.

Om du inte aktivit väljer någon utförare är det Sjöbo kommun som kommer att utföra insatserna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Omsorg och stöd