Terapihunden Gosa arbetar med sin hundförare Ingela från HUR-gruppen.

HUR-gruppen

När en ny kund tillkommer kan stöd med omsorg, vård och service under de första veckorna vid behov utföras av en särskild personalgrupp, HUR - gruppen. HUR står för Hälsa, Utveckling och Resurser.

Personalen tillgodoser kundens behov av trygghet och stöd samtidigt som en kartläggning görs av kundens behov och resurser. HUR– gruppens kartläggning ger underlag för beslut om sociala insatser, hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Vi vill på detta sätt ta tillvara kundens egna förmågor, styrkor och möjligheter.

Personalen utgår i sitt arbetssätt från kundens rätt till självständighet och känsla av sammanhang. Det är viktigt att kunden förstår, finner det meningsfullt och har tilltro till att kunna hantera sin situation. HUR - gruppen ger kunden stöd att hitta lösningar på de svårigheter som finns.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021
Omsorg och stöd