Avfallsabonnemang för hushåll

Här kan du läsa om vilka abonnemang det finns att välja mellan.

Två kärl med fyra fack innebär att du sorterar matavfall, restavfall, metallförpackningar och tidningar, returpapper i en tunna, som töms två gånger i månaden. I den andra tunnan, som töms en gång i månaden, slänger du pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas.

Två kärl med fyra fack kostar 3 163 kr inkl moms per år

Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Matavfall 120 l
Restavfall 160 l
Metallförpackningar 30 l
Tidningar, returpapper 60 l

Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)
Pappersförpackningar 155 l
Plastförpackningar 155 l
Färgat glas 30 l
Ofärgat glas 30 l

Måtten på kärlen är bredd 75 cm, djup 95 cm och höjd 110 cm

Du kan välja plusabonnemang som tillägg till ovanstående abonnemangsalternativ med ytterligare ett 190 l kärl för restavfall. Du betalar då ytterligare en årsavgift utöver din grundabonnemangskostnad.
Restavfall 190 l

Årsavgift: 1 675 kr inkl. moms
Kärlet töms varannan vecka (26 ggr/år).

Du och din granne (maximalt avstånd 500 meter) har möjlighet att dela ett abonnemang med två stycken fyrfackskärl.
Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)

Du måste skicka in en ansökan om gemensamt kärl.
Både du och grannen får varsin faktura. Priset nedan gäller per hushåll.
Årskostnad för fyrfackskärl är 2 059 kr inkl moms

Du och två av dina grannar (maximalt avstånd 500 meter) har möjlighet att dela ett abonnemang med två stycken fyrfackskärl.
Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)

Du måste skicka in en ansökan om gemensamt kärl.
Både du och grannarna får varsin faktura. Priset nedan gäller per hushåll.
Årskostnad för fyrfackskärl är 1 625 kr inkl moms

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2022
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö