Slamtömning enskilt avlopp

Här hittar du information om slamtömning.

Slamtömning

Ohlssons AB - utför slamtömning.

Du som har enskilt avlopp får ett kort med posten från Ohlssons i god tid före tömning.
Om du vill veta när du har tömning kan du logga in och titta på mina sidor.

Om du behöver få tömt din slambrunn vid ett annat tillfälle än de ordinarie tömningarna kontaktar du kundtjänst.

Akut slamtömning utanför kundtjänsts öppettider sker via PULS AB.
Kontakta PULS AB 010-45 00 500 och ange att det gäller fastighet i Sjöbo kommun

Brunnen ska vara lättillgänglig vid tömningstillfället.

  • Tänk på att röja runt brunnen
  • Märk ut brunnen
  • Kontrollera att locket inte är övertäckt

Meddela kundtjänst i förväg om det finns hinder för tömning, som till exempel risk för sönderkörning av vägbana eller något annat som hindrar att bilen kan ta sig fram, så bokar vi en ny tid för tömning.
Tänk på att du behöver göra ändringar senast 1 vecka före tömningsperiodens början. Om du inte meddelar och tömning inte kan ske debiterar vi dig en framkörningsavgift.

Har du ett gammalt och tungt lock behöver du byta det till ett lättare lock.

På grund av Arbetsmiljöverkets regler får vår entreprenör inte lyfta tyngre lock än 15 kg utan att vara två personer. Du får betala en extra avgift på 1 200 kr inklusive moms om du har ett tungt lock.

Du kan skaffa lock hos din lokala bygghandlare.

Det är viktigt att tänka på följande när du byter lock:

  • När locket har lyfts bort ska hela brunnen vara öppen. Du kan inte borra ett mindre hål i det befintliga locket för att minska vikten eftersom du inte kan tömma brunnen ordentligt.
  • Locket måste vara låsbart eller på något annat sätt hindra barn från att öppna brunnen. Låsanordningen ska vara enkel för våra entreprenörer att öppna.
  • Lock som ska lyftas av ska vinte väga mer än 15 kg. Högsta godtagbara dragkraft för lock som dras på och av brunnen är 200 Newton (ca 20 kg).

När du bytt lock meddelar du kundtjänst.

 

Enskilda avlopp ska rena sitt avloppsvatten med hjälp av exempelvis fosforfilter. Filtret i din anläggning fångar upp fosfor från avloppsvattnet och därmed minskas belastningen på miljön.
Utgående vatten från filtret håller även en mycket hög pH-halt (pH 13-9), vilket dödar bakterier och ger ett mycket bra smittskydd. Fosforbindande material ska alltid finnas i avloppsanläggning när den är i drift för att avloppsvattnet som släpps ut ska bli renat.
Som fastighetsägare är det ditt ansvar att kontrollera din avloppsanläggning och fosforfälla regelbundet. Den ska hållas i god funktion och kontroller ska dokumenteras.
Håll dig uppdaterad om de senaste anvisningarna som gäller för skötsel och kontroll.

Informationsbroschyr om fosforfiltertömning , 3.3 MB.

Slamanläggning

Vid ansökan om ny avloppsanläggning, och eventuell fosforfälla, behöver du ett skriftligt intyg från tekniska förvaltningen. Tänkt placering av avloppsanläggning ska uppfylla avfallsföreskrifterna. Intyget ska säkerställa att placering av brunn som ska tömmas, samt att tillfartsvägar och uppställningsplats godkänts.
Du gör ansökan genom att fylla i formuläret nedan.

Ansökan om intyg för placering av enskilt avlopp


För att kunna återkoppla till dig behöver vi spara dina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2024