Skärmdump från karttjänsten

Detaljplaner i Sjöbo kommun

Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst.

Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta.

På bilden ser du Bjärsjölagård, men du kan såklart ta del av detaljplanerna från hela kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022