Handlingar och exempelritningar

I samband med att du skickar in din anmälan eller ansökan till oss behöver du bifoga ritningar, en kontrollplan och/eller andra handlingar.

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra ritningar själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör. Vissa handlingar måste tas fram av en sakkunnig, som en brandskyddsbeskrivning.

Vi har också sammanställt en checklista med vad du behöver tänka på gällande bygglov.

Fackmässiga ritningar
Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav.
Alla ritningar ska:
• vara ritade med rena tunna svarta linjer på vit bakgrund (använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand)
• tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt
• ha inritad måttstock så att vi kan mäta i ritningen
• ha tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd)
• ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
• ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud) längst ner till höger. Rutan ska innehålla uppgifter så som fastighetsbeteckning, ritningstyp (till exempel fasadritning mot väster), skala (i normalfallet 1:100), format ritningen är upprättad i (till exempel A3 eller A1), datum då ritningen upprättades och namn på den som har gjort ritningen.
• Varje handling ska vara en egen PDF-fil. Filen ska ha samma namn som handlingens innehåll. Till exempel ska filen med situationsplan ska heta ”situationsplan” och filen med planritning ska heta ”planritning”. Finns flera olika vyer på en och samma ritning, kan du till exempel döpa den till "Ritning - plan, fasader och karta"

Vi vet att det kan vara svårt att ta fram en ritning på egen hand. Därför har vi här nedanför samlat några exempel du kan titta på.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2024