Grönstruktur- och naturvårdsprogram

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet beskriver övergripande mål och satsningar för att bevara och utveckla naturmiljö- och grönstrukturvärden i Sjöbo kommun.

Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. Hösten 2015 anordnades en workshop för att ta fram strategier för kommunens naturvårdsarbete, vilket lade grunden för detta program.

Programmet består av två delar. I del 1, Programdelen, beskrivs övergripande mål. Därefter beskrivs de lagar och mål som på olika sätt påverkar möjligheterna för att säkerställa och förvalta grönstruktur i Sjöbo kommun. Sedan följer Naturen i Sjöbo där Sjöbo kommuns förutsättningar presenteras. Avslutningsvis avhandlas de satsningar Sjöbo kommun ska genomföra för att uppnå målen. I Del 2, Områdesbeskrivningar, beskrivs de områden som bedöms särskilt värdefulla i Sjöbo kommun.

Del 1 (PDF-dokument, 15,8 MB)

Del 2 är uppdelad i 4 delar:

Del 2:1 (PDF-dokument, 14,1 MB)

Del 2:2 (PDF-dokument, 18,1 MB)

Del 2:3 (PDF-dokument, 19,0 MB)

Del 2:4 (PDF-dokument, 18,1 MB)

Sjöbo kommun har fått medel från LONA (Lokal naturvårds satsning) som är ett statligt bidragsprogram.

Kartberättelse om grönstruktur- och naturvårdsprogrammet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Lona.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019