Sjöbo kommun

Sjöbo Kommun

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på den plats som bygglovet eller anmälan anger. Om en lägeskontroll behövs bestäms det vid det tekniska samrådet.

Lägeskontroll utförd av Sjöbo kommun

Precis som vid utstakning ska en lägeskontroll göras av behörig person, exempelvis Sjöbo kommuns strategienhetspersonal. Under sommarmånaderna har Sjöbo kommun tyvärr begränsad service på kart- och mättjänster. På grund av personalbrist hänvisas till externa utförare gällande lägeskontroll.

Kontakt

E-post till strategienheten

E-tjänst för beställning av lägeskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll utförd av extern utförare

Om lägeskontrollen utförs av annan person än strategienhetens personal ska personen ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Du gör en ansökan via vår e-tjänst "Utstakning och lägeskontroll - ansökan om behörighet" i god tid före lägeskontroll ska ske. Du behöver bara ansöka om detta en gång.

E-tjänst Utstakning och lägeskontroll - ansökan om behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utförd lägeskontroll ska ansvarig mätningsingenjör eller byggherren snarast skicka in koordinater via e-post till strategienheten. Koordinaterna ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i form av en shp.-, dwg- eller csv.-fil.

E-post till strategienheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023