Mätning

Vi utför mätningar till kommunens förvaltningar, privata företag och den enskilda medborgaren.

Viktig information

Under sommarmånaderna har Sjöbo kommun tyvärr begränsad service på kart- och mättjänster. På grund av personalbrist hänvisas till externa utförare gällande följande tjänster; husutstakning, utsättning, gränsvisning och lägeskontroll. Under juni, juli och augusti 2023 så har vi endast möjlighet att ta emot och hantera beställningar på nybyggnadskartor.

Kontakt

E-post till strategienheten

  
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2023