Finutstakning

Finutstakning

Utstakning av hus, garage, tillbyggnad med mera.

Det är viktigt att en byggnad, tillbyggnad eller annan typ av anlägging uppförs på rätt plats; det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan detta leda till stora kostnader för att justera felet, eller skadeanståndsanspråk från berörda grannar.

Grovutstakning

För att underlätta markarbetet kan man med fördel göra en grovutstakning någon vecka innan finutstakningen. Då markeras den blivande byggnadens hörn med träpinnar med cirka fem centimeters noggrannhet.

Finutstakning

Finutstakning görs när markarbetena är utförda och innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakningen innebär att byggnadens fasadliv markeras på profiler med hjälp av spik och murarsnören. Noggrannheten är ett par millimeter.

Observera att det krävs att du har fått startbesked innan finutstakning kan genomföras!

Beställa utstakning av Sjöbo kommun

Utstakning görs tidigast efter att startbeskedet är utfärdat av bygglovsenheten. Under sommarmånaderna har Sjöbo kommun tyvärr begränsad service på kart- och mättjänster. På grund av personalbrist hänvisas till externa utförare gällande utstakning. Under övriga månader kan du beställa utstakning via vår e-tjänst en till två veckor innan byggnadsformen ska sättas och gjutas.

E-tjänst för beställning av finutstakning, grovutstakning, gränsvisning och lägeskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelser för dig som beställer husutsättning

Byggherren/beställaren tillhandahåller färdigt profilvirke samt är på plats för att slå ned dessa vid utsättningen. Pålarnas längd bör vara minst 1,2 meter (dimension 45x70 mm) och profilbrädorna 1,5 meter (dimension 22x70 mm), detta för stabilitetens skull.

Som exempel så det profilvirke som behövs till ett fyrkantigt hus är alltså 12-16 spetsade pålar och åtta profilbrädor.Klicka på bilden för att öppna upp den i större format.

Extern utsättare

Om du väljer någon annan aktör än kommunen för utsättning ska utsättaren ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Om du använder en extern utsättare ska utsättaren även göra en ansökan via vår e-tjänst "Utstakning och lägeskontroll - ansökan om behörighet" i god tid före utsättning ska ske. Denna ansökan behöver utsättaren endast göra en gång.

E-tjänst Utstakning och lägeskontroll - ansökan om behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utförd utsättning ska ansvarig mätningsingenjör eller byggherren snarast skicka in koordinater på samtliga hushörn med e-post till strategienheten. Koordinaterna ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i form av en shp.- eller dwg.-fil.

E-post till strategienheten


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023