Eldning

Det är endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall och torrt obehandlat trä 1 oktober till 30 april. Övrigt avfall ska sorteras och lämnas till godkänd mottagare.

Eldning inom detaljplanerat område

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjudet under tiden 1 maj till 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Eldning på Valborg

Brasan på Valborgsmässoafton är en trevlig tradition, men det förutsätter att eldningen sker på rätt sätt. Använd ditt sunda förnuft när det gäller val av tid, plats och bränsle. All eldning i samband med valborgsfirande sker på eget ansvar – och därför är det också du som ansvarar för att förebygga brand och olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det måste också finnas utrustning för eldsläckning och att man vid en eventuell brand hindrar och begränsar skador. Det finns inget krav på att man i förväg ska anmäla eldningen till Räddningstjänsten. Observera att arrangemang på offentlig plats däremot kan kräva tillstånd från polisen.

Men kom ihåg att är det eldningsförbud så får du absolut inte elda – oavsett vilken tid det är på året!

Information om vedeldning

Eldningsplatser

Det finns ett antal eldningsplatser som kommunen iordningsställt, om det inte råder totalt eldningsförbud, kan man grilla här. Var alltid försiktig när du eldar i skog och mark.

 • Sjöbo Ora
  Vid motionsslingans gula led, efter cirka en kilometer finns en grill och tre bord/stolar.
 • Vid Orestugan
  Två grillar och tre bord.
 • Möllers mosse
  Grill med tak och bänkar.
 • Sövde badplats
  Fem grillar med tillhörande bänkar.
 • Vombsjön
  Tre grillar.
 • Längs Skåneleden
  Fem rastplatser med grill och vindskydd - de finns vid Heinge, Lövestads åsar, Snogeholm/Raftarp, Blentarp och Vitabäck.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Miljöenheten, Bygglovsenheten, Strategienheten

  0416 - 270 00

  samhallsbyggnad@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Besökare i övrigt hänvisas till kommunhusets reception
  Gamla torg 1.

  Gäller både Tekniska- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023