Stopp i avloppet

Om vattnet rinner undan trögt i avloppen eller inte rinner undan alls har du fått stopp i avloppsledningen.
Stopp i avloppet beror ofta på anhopning i ledningarna av tvål, hår, smuts och fett - saker som du själv spolar ner i avloppet, men det kan även bero på att rötter trängt in i ledningsnätet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för underhåll av ledningarna inne på din fastighet, kommunens ansvar börjar först vid anslutningspunkten (oftast fastighetsgränsen).

Hur du ska agera för att lösa problemet beror på var stoppet sitter. Många gånger kan du själv lösa problemet, ibland får du ringa in yrkeskunskap och ibland måste kommunen gå in och hjälpa till.

Om det endast rinner trögt från ett avlopp, men inte från övriga sitter stoppet mest troligt i ledningen som leder från aktuellt avlopp.

  1. Skruva isär och rengör vattenlås där det går.
  2. Prova att lösa stoppet med i första hand en vaskrensare och hett vatten. Därefter med tillsats av propplösningsmedel. Det finns propplösningsmedel att köpa, men ofta fungerar det lika bra med medel du redan har hemma, se recept nedan.

Blir problemen återkommande måste du troligen överväga en spolning av stamledningarna i huset. Detta görs av företag med spolbil. Spolning kan göras med kallvatten eller varmvatten, fråga vilket som är lämpligt i ditt fall.

Recept 1: Häll lite bikarbonat och salt i avloppet. Häll på ca 2 msk ättika. Låt stå och bubbla. Häll på kokande vatten.

Recept 2: Blanda bakpulver i vinäger. Häll i avloppet och låt stå. Häll på kokande vatten.

Om avloppsvattnet inte rinner undan från flera av avloppen i huset eller om vatten från ett avlopp tränger upp genom ett annat sitter stoppet troligen i någon av husets stamledningar, i ledningen ute på tomten eller i kommunens ledning utanför fastighetsgränsen. Då kan du göra följande:

  1. Leta efter tillsynsbrunnar för avloppsledningen. De kan finnas vid husfasad, inne på tomten eller vid fastighetsgräns. Om de finns kan de visa var stoppet sitter; står det vatten i brunnen sitter stoppet längre ut mot gatan, är brunnen tom sitter stoppet inne på fastigheten.
  2. Om det finns tillsynsbrunn vid fastighetsgräns som är uppdämd, ring VA-jouren 040-676 94 58 eller kundtjänst. Då sitter stoppet i kommunens ledning.
  3. Om ingen tillsynsbrunn finns, ring efter ett företag som kan spola ledningarna. De kan avgöra om stoppet sitter inne på fastigheten eller om stoppet sitter i kommunens ledningar.
  4. Om stoppet sitter i kommunens ledning, ring omgående till VA-jouren 040-676 94 58 eller kundtjänst.

Vid återkommande problem bör du filma dina ledningar. Återkommande problem beror ofta på att ledningarna ligger med för lite lutning, ibland även bakåtlutning, eller att rötter från träd eller buskar trängt in i ledningen.

Rötter - Om det är rötter i ledningen kan du antingen låta rotskära ledningen, vilket löser problemet under några år, eller renovera ledningen genom infodring eller omläggning.

Dålig lutning – Vid dålig lutning på ledningarna kan du välja att antingen lägga om ledningarna eller att med jämna mellanrum låta spola ledningarna för att hålla ledningarna öppna.

Du kan ofta beställa både filmning av ledningarna och rotskärning via spolbilsfirmor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021