Bild från innergård i kvarteret Viljan i centrala Sjöbo

Bild från innergård i kvarteret Viljan i centrala Sjöbo

Nominera till arkitekturpriset

För att uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle delar Sjöbo kommun årligen ut ett arkitekturpris till en byggnad eller utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till samtal kring den gestaltade livsmiljön i Sjöbo kommun.

Nominera senast den 30:e september

För 2024 års arkitekturpris vill vi ha in nomineringar senast den 30:e september. Arkitekturpriset kan gå till ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader, en tillbyggnad, renovering eller restaurering, ett landskapsarkitekturobjekt eller annan anlagd utemiljö eller ett område som omfattar flera delar av ovanstående. Objektet ska vara beläget i Sjöbo kommun. Priset delas ut på Byggforum i november.

Välkommen att nominera

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023