Kommunjägare

I Sjöbo kommun finns fem kontrakterade kommunjägare.
De genomför jakt åt kommunen där det anses nödvändigt eller av sådan karaktär att det är befogat att bedriva skyddsjakt.

Våra kommunjägare har ansvar för att inventera bestånd eller att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan röra sig om vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. Kommunjägarna kan också anlitas om det är större vilda djur som rör sig i tättbebyggt område, till exempel älg, rådjur eller vildsvin.

Dessutom kan kommunen anlita jägarna om det rör sig om hot mot miljön eller människors hälsa, vilket kan röra sig om sjuka djur, grävlingar eller fiskmåsar för att ta något exempel.

Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

När kommunjägarna är ute på uppdrag har de gula västar på sig som är märkta med kommunjägare samt att deras bilar har dekaler med kommunjägare.
Polisen är alltid informerad när de åker ut på uppdrag.


Egen tomtmark
Om du får bekymmer med till exempel mård eller grävling som bosätter sig på din fastighet, kan du kontakta en kommunjägare.
Kommunjägaren kan, i enlighet med vad lagen tillåter, åtgärda problemet.
Du som fastighetsägare bekostar själv åtgärden enligt antagen taxa för offentlig utemiljö , 244 kB..

Kommunens mark
Om olägenheten kan betraktas som ett hot mot miljön eller människors hälsa, kan kommunen anlita kommunjägare för åtgärd. Detsamma gäller om större vilda djur rör sig i tättbebyggt område (exempelvis rådjur eller vildsvin). Anmäl via vårt system för felanmälan

Om råkor

Sjuka och/eller vanvårdade husdjur
Om det gäller sjuka eller vanvårdade djur ska du vända dig till Länsstyrelsens djurskyddsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du kolliderar med vilt ska du ringa 112.
För mer information om vad du ska göra vid en viltolycka, besök www.viltolycka.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanering av skadedjur, tex möss, råttor, sorkar mm betraktas inte som skyddsjakt. Fastighetsägare ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar.

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem.

Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktar du fastighetsägaren.

Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur och fåglar i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Döda katter och hundar anmäls direkt till Polisen på telefon 11414, som kan göra en ägarkontroll.

För att komma i kontakt med kommunjägarna anmäler du ett ärende i vårt system för felanmälan teknisk service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024