Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke

Arbetet är klart

Slutbesiktning har skett och entreprenaden är nu godkänd.
Information är på väg ut till fastighetsägare.

Anslutningen till det kommunala avloppsnätet innebär att avloppsvattnet skickas till Veberöd och dricksvattnet kommer från Vombverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023