Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke

Planen är att arbetet ska vara klart hösten 2022

Enligt VA-planen för Sjöbo kommun är det nu dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke.

Upphandling av entreprenör pågår.

Förberedande arbete med att besiktiga hus i området görs av kommunens anlitade besiktningsfirma. Fastighetsägare har fått informationsbrev.

Arbetet delas in i två etapper:
Etapp 1 av ledningarna anläggs i samband med att Trafikverket anlägger en gång- och cykelväg mellan Veberöd och Hemmestorp. Dessa ledningar är en förutsättning för att kunna ansluta abonnenterna till det kommunala vatten och avloppsnätet.
Etapp 2 omfattar ledningarna till och inom Hemmestorps Eke. Projektering pågår och planen är att arbetet ska påbörjas hösten 2021 och vara klart hösten 2022.

Anslutningen till det kommunala avloppsnätet innebär att avloppsvattnet skickas till Veberöd och dricksvattnet kommer från Vombverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö