Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke

Planen är att arbetet ska vara klart innan vintern 2022

Enligt VA-planen för Sjöbo kommun är det nu dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorps Eke.

Entreprenör är Gösta Ahlquist AB. Entreprenaden löper på enligt tidplan och om allt går enligt plan ska arbetet vara klart innan vintern 2022. Entreprenören håller semester veckorna 29, 30 och 31.

Förberedande arbete med att besiktiga hus i området är utfört av kommunens anlitade besiktningsfirma. Fastighetsägare har fått informationsbrev.

Syn av arbetsområdet har skett tillsammans med samfällighetsföreningen, markägare och entreprenör.

Arbetet delas in i två etapper:
Etapp 1 av ledningarna anläggs i samband med att Trafikverket anlägger en gång- och cykelväg mellan Veberöd och Hemmestorp. Dessa ledningar är en förutsättning för att kunna ansluta abonnenterna till det kommunala vatten och avloppsnätet.
Etapp 2 omfattar ledningarna till och inom Hemmestorps Eke.

Anslutningen till det kommunala avloppsnätet innebär att avloppsvattnet skickas till Veberöd och dricksvattnet kommer från Vombverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2022