Bygg- och Anläggningsprogrammet

Med inriktning Husbyggnad, Mark och anläggning eller Anläggningsfordon

Bygg- och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet är ett yrkesprogram som lägger grunden till de kunskaper som behövs för att arbeta inom byggbranschen. En bransch som har stor efterfrågan på utbildad personal.

Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper inom yrket men även inom service och bemötande, vilket är centralt inom branschen i kombination med utveckling av kommunikation, försäljning och entreprenörskap.

Branschen ställer höga krav på kunskaper inom byggprocessens olika faser. Vi arbetar fokuserat i samråd med programråd för att möta arbetsgivarnas krav på kompetens. Kunskaper om branschens utveckling är en viktig del i utbildningen.

Teoretiska ämnen, i små klasser, i kombination med studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande, ger eleven en bred kunskap om branschen, förberedande för yrkeslivet och förståelse för olika yrkesroller. Utbildningen leder till yrkesexamen och inom programmet finns möjlighet att välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Exempel på yrken som utbildningen leder till är snickare, murare, markanläggare eller maskinförare.

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin