Bygg- och Anläggningsprogrammet

Inrikning Anläggningsfordon

Bygg- och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet är ett yrkesprogram som lägger grunden till de kunskaper som behövs för att arbeta inom branschen. En bransch som har stor efterfrågan på utbildad personal. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen.

Branschen ställer höga krav på kunskaper inom byggprocessens olika faser. Vi arbetar i samråd med programråd tillsammans med representanter från branschen för att möta arbetsgivarnas krav på kompetens. Kunskaper om branschens utveckling är en viktig del i utbildningen.

Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Under utbildningen lär du dig köra arbetsmaskiner och att göra service och underhåll på dessa. Du får också lära dig att använda modern navigationsutrustning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare.

Teoretiska ämnen, i små klasser, i kombination med studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande, ger eleven en bred kunskap om branschen, förberedelse för yrkeslivet och förståelse för olika yrkesroller. Utbildningen leder till yrkesexamen och inom programmet finns också möjlighet att välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

 

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Då mailar ni vår syv (annika.andersson@sjobo.se) så kommer hon att kontakta er om vilken datum som blir aktuell! Vi brukar ha några stycken som skuggar samtidigt.

Varmt välkomna!!Grattis Fabian som tog Guld i Yrkes-SM
för Anläggningsförare


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023