Bygg- och Anläggningsprogrammet

Torsdagen 1 februari 2024, KL. 17,00 - 19,00.
Varmt välkommen!

Då mailar du vår SYV så kontaktar hon dig om vilken datum som är aktuellt! Vi brukar ha några stycken som skuggar samtidigt.
E-post Annika Andersson, SYV

Varmt välkommen!

Inriktning Anläggningsfordon

Bygg- och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet är ett yrkesprogram som erbjuder grundläggande kunskaper för att kunna jobba med anläggningsmaskiner. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom branschen och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är ett viktigt inslag under utbildningen.

Ger yrkesexamen

Branschen ställer höga krav på kunskaper inom byggprocessens olika faser. Vi arbetar i samråd med programråd tillsammans med representanter från branschen för att möta arbetsgivarnas krav på kompetens. Kunskaper om branschens utveckling är en viktig del i utbildningen.

Under utbildningen lär du dig köra arbetsmaskiner som grävmaskin, hjullastare och grävlastare samt göra service och underhåll på dessa. Du får också lära dig att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt och att använda modern satellitbaserade maskinstyrningssystem.

Du erbjuds kunskaper inom byggprocessens olika faser såväl som infrastrukturens uppbyggnad och utveckling något som branschen ser som viktiga yrkeskunskaper.

Den teoretiska delen av utbildningen erbjuds i små klasser både vad gäller yrkesteori och gymnasiegemensamma ämnen. Utbildningen leder till yrkesexamen och naturligtvis erbjuder vi kurser som ger grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Bygg och anläggningsprogrammet på Malenagymnasiet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023