Introduktionsprogrammet

På Malenagymnasiet i Sjöbo finns alla de fyra introduktionsprogrammen. Om man av olika anledningar inte har behörighet till nationellt program inom gymnasiet finns det möjlighet att gå på något av introduktionsprogrammen. Dessa program syftar till att komma vidare i utbildning på de nationella programmen eller att bli anställningsbar.

IMY, Introduktionsprogram mot yrket, gäller de nationella yrkesprogram som finns på Malenagymnasiet.

IMV, Programinriktat val, gäller de nationella program som finns på Malenagymnasiet.

IMA, Individuellt alternativ, när det finns särskilda omständigheter och behov som kräver ett individuellt upplägg för studier.

IMS, Språkintroduktion, nyanländas utbildning i framförallt svenska.

Alla dessa program ges efter särskilda behörighetskrav som din studie och yrkesvägledare hjälper till med.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Sidan publicerad av: Åse-Lotte Melin