Introduktionsprogrammet

På Malenagymnasiet i Sjöbo finns tre introduktionsprogram. Om man av olika anledningar inte har behörighet till nationellt program inom gymnasiet finns det möjlighet att gå på något av introduktionsprogrammen. Dessa program syftar till att komma vidare i utbildning på de nationella programmen eller att bli anställningsbar.

IMV, Programinriktat val, gäller de nationella program som finns på Malenagymnasiet.

IMA, Individuellt alternativ, när det finns särskilda omständigheter och behov som kräver ett individuellt upplägg för studier.

IMS, Språkintroduktion, nyanländas utbildning i framförallt svenska.

Alla program planeras utifrån individuella behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2023