Fordons- och transportprogrammet

Torsdagen 1 februari 2024, KL. 17,00 - 19,00.
Varmt välkommen!

Då mailar du vår SYV så kontaktar hon dig om vilket datum som blir aktuellt! Vi brukar ha några stycken som skuggar samtidigt.
E-post Annika Andersson, SYV

Varmt välkommen!

Med inriktning Transport

Skolans Lastbil och släp

Malenagymnasiets Lastbil och släp

Fordons- och transportprogrammet på Malenagymnasiet är ett yrkesprogram som lägger grunden inom transportsektorn, du utbildas till att arbeta med godstransporter. Det finns en stor efterfrågan från branschen på utbildade förare. Arbetsplatsförlagt lärande, (APL), är ett viktigt inslag i utbildningen.

Ger yrkesexamen

Du lär dig bl.a trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du lär dig om att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt. Du får också kunskap om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Du får lära dig vikten av att ha goda relationer till kunder och medarbetare och kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö.

 Den teoretiska delen av utbildningen erbjuds i små klasser både vad gäller yrkesteori och gymnasiegemensamma ämnen. Utbildningen leder till yrkesexamen och naturligtvis erbjuder vi kurser som ger grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.

Malenagymnasiets Lastbil med trailer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023