Bostadsförsörjning

Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Ett bostadsförsörjningsprogram samlar bostadsfrågorna i kommunen i ett strategiskt dokument.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla beskrivning av befolkning, bostäder, vilka kommunala verktyg som man kan använda samt riktlinjer för utvecklingen av bostäder i kommunen och hur de förhåller sig till de regionala målen.

Varje kommun ska enligt lag ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska vara vägledande för hur kommunen behandlar frågorna som rör bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i samband med översiktsplaneringen.

Här kan du läsa Sjöbo kommuns Bostadsförsörjningsprogram. (pdf)

Läs mer om kommunernas bostadsförsörjning på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö