Boendemiljö och hälsa

Fukt, mögel, drag, konstiga lukter med mer kan förekomma och utgöra ett problem i en bostad. Kontakta miljöenheten för råd och närmare information.

Förr i tiden, när Hälsoskyddslagen gällde, sade man att människor inte fick utsättas för "sanitär olägenhet". I Miljöbalken pratar man istället om "olägenhet för människors hälsa". Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som har tillsyn över att hälsoskyddet fungerar. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder.

Omgivningsstörning

Upplever du buller från grannen? Luktar det från fabriken? Är grannens ständiga vedeldning besvärande? Ta kontakt med våra miljöinspektörer om det är något i din omgivning du upplever störande och som du inte kan komma till rätta med själv.

Tillfälliga störningar är inte att betrakta som en omgivningsstörning. Störs du av grannens katter eller fåglar i träden finns det information om vad du kan göra själv innan du kontaktar miljöenheten.

Är det personer som uppträder störande eller liknande ska du kontakta polisen.

Egenkontroll för fastighetsägare

Ägare till flerfamiljshus omfattas av ett flertal regler gällande miljö- och hälsoskyddsfrågor, vilket i många fall kan vara svårt att överblicka. Ett informationsblad (nedan under relaterade länkar) har tagits fram i ett länsomfattande projekt, som är en bra sammanfattning över vad som gäller.

"Fastighetsägarna" är fastighetsägarnas branschorganisation och här finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om bland annat egenkontroll för dej som fastighetsägare.

Undersidor boendemiljö och hälsa

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022